Op deze pagina vindt u informatie en diverse andere documenten aan. Tevens vindt u hier de klachtenregeling van NannyQ.

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogische beleidsplan is het uitgangspunt van het pedagogisch
handelen van de nanny’s. Daarnaast staat onder andere in dit document
omschreven wat u van NannyQ en van de door ons bemiddelde nanny mag verwachten.

 

GGD 

Alle geregistreerde bemiddelingsbureau’s in de kinderopvang worden geïnspecteerd door de GGD. Hierbij treft u ons meest recente GGD Inspectierapport aan. Wederom heeft NannyQ tijdens de laatste inspectie aan alle voorwaarden voldaan.

Dit rapport en tevens alle inspectierapporten van de door NannyQ bemiddelde nannies en gastouders zijn te vinden op www.www.landelijkregisterkinderopvang.nl

 

Dienstregeling aan huis

NannyQ maakt gebruik van de dienstregeling aan huis. Voor uw gemak hebben wij de brochure van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegevoegd.

 

Kinderopvangtoeslag

Hier treft u de link aan naar de website van de belastingdienst, waar u meer informatie aantreft over de kinderopvangtoeslag.

In 2014 gaat de overheid meer bijdragen aan de kosten voor kinderopvangtoeslag. Zie de volgende link voor meer informatie.

Tevens treft u hier de kinderopvangtoeslagtabel 2017 aan:

 

Protocol Kindermishandeling

Ieder bemiddelingsbureau moet beschikken over een protocol kindermishandeling. NannyQ heeft ervoor gekozen om de meldcode van de Brancheorganisatie Kinderopvang te gebruiken.

 

Klachtenregeling NannyQ

Mocht er onverhoopt toch een verschil van mening ontstaan, dan vindt u hier de klachtenregeling van NannyQ

 

Algemene voorwaarden NannyQ

NannyQ werkt met Algemene Voorwaarden. Deze treft u hierbij aan: