NannyQ vindt dat de opvang veel beter kan. In onze visie verdienen de pedagogische begeleiding en de persoonlijke benadering van kinderen veel meer aandacht. 
 
In onze beleving is het belangrijk dat kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen tot krachtige, zelfbewuste en zelfverzekerde persoonlijkheden. In de reguliere opvang ligt de nadruk momenteel vooral op de verzorging (op tijd eten en drinken en het verschonen en slapen). NannyQ wil vooral nadruk leggen op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het ondersteunen van de cognitieve ontwikkeling. Uiteraard zonder de basisbehoeften uit het oog te verliezen.
 
Doordat een nanny alleen voor de kinderen in het gezin zorgt, heeft zij echt de tijd om aandacht te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind.